Eli Høydalsnes

Eli Høydalsnes.
Foto: Nasjonalbiblioteket 1991

Eli Høydalsnes 1960-2003
 
 
Antony Gormleys Havmannen. Foto: Karl Erik Andersen

Antony Gormleys "Havmannen"
Foto: Karl Erik Andersen 2003

Eli Høydalsnes - Kåre Kivijärvi: Fotografier

Foto: Kåre Kivijärvi
 

 

Møte mellom tid og sted. Bilder av Nord-Norge - Bonytt, Oslo, medio juni 2003, ISBN 82-7039-061-5
Eli Høydalsnes - (forfatterprofil)
Anmeldelser: - Lys i nord (Dagbladet) - Norseman (.pdf, s.12)

Kåre Kivijärvi: Fotografier - Forlaget Bonytt, Oslo 2001, ISBN 82-7039-055-0 (Norwegian / English)
Anmeldelser: Klokt om Kivijärvi (Dagbladet) - Kvenen som fotograferte (Dagsavisen) - Maler sin tøffe barndom (VG-artikkel om Odd Sivertsen)

Seminarium till minne av Eli Høydalsnes (Universitetet i Tromsø, 17.10.2003)

Til minne om Eli Høydalsnes (Studenter, Universitetet i Tromsø)

Artikler

2002. "Den siste grensen. Minnesmerket over Walter Benjamin i Port-Bou." I Kunst og kultur nr 3 - 2002

2001. "Et sted å minnes ondskapen. Hvordan billedliggjøre det som ikke lar seg framstille?" I Kunst og kultur nr 4 - 2001

2001. "MYTISK MODERNISME: Ernst Wilhelm Nays billedsyklus die Lofoten-Bilder."
I Nord-Norge i billedkunsten. Nordnorsk kunstmuseum. 10 s.

2001. "Nordisk samtidskunst." I Nord-Norge i billedkunsten. Nordnorsk kunstmuseum. 11 s.

2001. "Fotografiske iscenesettelser" Erik Snedsbøls eksperimentelle utstilling THE CAMP SKINN

2001. "Kåre Kivijärvis fotografier" I SVARTHVITT: kulturhistorisk fotografi, 1-2/2001, årg. 17, s. 19-26.

2001. "Guttorm Guttormsgaards 'Labyrint' - et stedsdefinerende kunstverk?" I Vi ser på kunst nr. 2/2001 (s. 12-16) og 3/2001.

2001. "Verkets horisont - forvandlingenes speil på Lyngvær".
I red. Maaretta Jaukkuri, Skulpturlandskap Nordland, s. 121 ISBN 82-7547-0838

2001. Noen linjer i norsk kunsthistorie fra ca. 1900 til 1940.
Forelesningsartikkel, seksjon for kunsthistories fjernundervisningsprosjekt, Universitetet i Bergen. (29 tekstsider)

2001. Momenter fra 1800-tallets norske kunsthistorie.
Forelesningsartikkel, seksjon for kunsthistories fjernundervisningsprosjekt, Universitetet i Bergen. (28 tekstsider)

2001. Harald Bodøgaards Sarkofag (utdrag fra doktoravhandlingen) bodogaard.no

2000. Romantikken. Forelesningsartikkel, seksjon for kunsthistories fjernundervisningsprosjekt, Universitetet i Bergen. (21 tekstsider)

2000. Nyklassisismen. Forelesningsartikkel, seksjon for kunsthistories fjernundervisningsprosjekt, Universitetet i Bergen. (15 tekstsider)

2000. "Skulpturlandskap Nordland - kunstnerlig mikrokosmos og reservoar for forestillingsverdenen." I Form,nr. 4/2000, s. 12-16.

2000. "Samtidsbilder av kystkulturen." I OTTAR, nr. 3/2000, s. 25-30. Universitetet i Tromsø.

1999. Doktorgrad, pressemelding. Universitetet i Tromsø.

1999. "Kunstens vilkår i Nord-Norge." I Nordland fylkeskommune, red. Kunstformidling i nord. (7 sider)

1999. "Etnisk kunst. Kunstinstitusjonelle strategier i møtet med det andre."
I L. Sandberg ofl., red. Norsk Kunstårbok 1998/1999, s. 14-27.

1999. "Bilder i nordnorsk ramme. Kunsthistoriske betraktninger om konstruksjon og essens."
I T. Thuen, red. Landskap, region og identitet : debatter om det nordnorske, s. 39-61. Kulturstudier nr. 3, Norges Forskningsråd.

1998. "Om møtet mellom kunst i nord og modernismens estetikk."
I Konsten efter 1945, Konstvetenskapliga Institutionen, Åbo Akademi, s. 107-113. ISBN 951-97900-1-2 (h.) BIBSYS

1998. "Mellom ting og tegn - Bjarne Holsts malerier." I Maleren Bjarne Holst, s. 11-22. Honningsvåg. ISBN 82-90700-06-7

1998. "Kunstens motsteder. Noen eksempler fra nord." I Eli Høydalsnes, red. Kunst og sted, s. 39-49, Universitetet i Tromsø.

1997. Kunsthistorisk teori og metode. Elektronisk publikasjon, red. J. von Bonsdorff, Universitetet i Tromsø. (40 tekstsider)

1997. "Om visuell kultur, realisme, fotografi - og kunst."
I Valör - konstvetenskapliga studier, nr. 3, s. 25-29. Konstvetenskapliga Institutionen, Uppsala Universitet.

1996. "Om Nord-Norge i kunsthistorien." I Eli Høydalsnes, red. Kunst og regional identitet, s. 59-74. Universitetet i Tromsø.

1995. Teorier for sin tid? Hovedoppgave i filosofisk estetikk, Universitetet i Oslo. BIBSYS

1989. Kunstbildet i skolen. Problemer og perspektiver. Hovedoppgave i kunsthistorie, Universitetet i Bergen. BIBSYS

Oversettelser

2003. Simsalabim : vi leser. Lærerveiledning BIBSYS
2003. Smartguide Firenze. ISBN 82-516-1994-7
2003. Smartguide Roma. ISBN 82-516-1992-0
2001. Rolf Toman (red.): Kunsten i den italienske renessansen. (Könemann) ISBN 3-8290-6957-X
2000. Gabriele Fahr-Becker: Jugendstil. (Könemann) ISBN 3-8290-6958-8
2000. Arkitekturens historie. (Könemann) ISBN 3-8290-4776-2

Expecting Rain - Karl Erik Andersen - 17.03.2013