Expecting Rain

Go to main page
It is currently Thu May 23rd, 2019, 02:43 GMT

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 170 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next
Author Message
PostPosted: Sun June 22nd, 2014, 02:46 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
EUROPA - Summer 2014

Bob Dylan and His Band

-Tony Garnier - bass
-George Recile - drums
-Stu Kimball - acoustic rhythm guitar
-Charlie Sexton- lead guitar
-Donnie Herron - banjo, electric mandolin, pedal steel, lap steelKošice, Slovensko
Kosice, Slovakia
Steel Arena
27 June 2014, FridayShowtime: 8:00 pm
Capacity: 8,347


My dreams are made of iron and steel.

This is the 26th Show of the 2014 Never Ending Tour

Previously:
Japan/Hawaii Spring tour leg = ..........19
Europa Summer tour leg = ................6
_________
2014 shows prior to this = ....25---
From: http://www.teraz.sk/kultura/bob-dylan-k ... lanok.html

[i]
Bob Dylan has no special requirements in Kosice TASR, Organizers want to surprise him.


Kosice, SLOVAKIA -
Legendárneho hudobníka bude sprevádzať takmer 30-členný tím. V požiadavkách, ktoré dostal organizátor koncertu, sa nenachádza nič prekvapivé. Agentúra Vagaboond, ktorá tohto slávneho Američana do Košíc privádza, sa preto rozhodla prekvapiť samotného speváka a celý jeho tím. K dispozícii budú mať biliardovú miestnosť priamo v koncertnej hale.

Bob Dylan si svoje súkromie úzkostlivo stráži od začiatku hudobnej kariéry. Organizátori sú jeho skutoční fanúšikovia a vedia, že k jeho najobľúbenejším činnostiam patrí biliard. Rozhodli sa preto, že pre Dylana pripravia špeciálnu biliardovú miestnosť priamo v Steel Arene. Kapely mávajú často po zvukovej skúške niekoľko hodín voľného času, idú na hotel, dajú si ľahkú večeru, a potom odohrajú šou. Keďže si Bob Dylan nestihne pozrieť mesto, bude si môcť oddýchnuť aktívne pri biliarde, ktorý obľubuje.

V podmienkach, ktoré agentúra dostala spoločne so zmluvou, sa nachádzajú klasické požiadavky, či už sa to týka technického zabezpečenia potrebných miestností (budú štyri - šatňa pre Dylana, šatňa pre kapelu, miestnosť pre manažment a samostatná produkčná miestnosť), alebo jedálnička celej výpravy, ktorá zahŕňa takmer 30 osôb, nápojového lístka či technického zabezpečenia koncertu. Pri Steel Arene budú parkovať tri tour busy, kamión s prívesom, jeden menší kamión, dodávka pre 12 osôb a osobný automobil. Dylan požaduje vlastného ladiča piana, konkrétne bude hrať na piane Yamaha C1 Baby Grand Piano, fľašu kvalitného bieleho vína, buď talianske Pinot Grigio, alebo francúzske Burgundy, šesť fliaš perlivej minerálky San Pellegrino a vody Evian.

„Dylanov tím vrátane samotného pesničkára bude mať na výber z rôznych druhov jedál, či už mäsitých, alebo cestovín, šalátov, požadujú veľa ovocia ako jablká, hrušky, slivky, maliny, černice, jahody a čučoriedky,“ potvrdzuje za organizujúcu agentúru Michal Očovan. Na pitie chcú rôzne nealkoholické nápoje a samotná kapela len dve fľaše kvalitného červeného vína, fľašu bieleho vína a šesť fliaš piva. Zaujímavosťou je, že všetky horúce nápoje musia byť podávané v papierových pohároch. Celý tím si vezme so sebou aj zásoby na ďalšiu cestu. Jedlo si objedná z rôznych menu košických reštaurácií, ktoré zozbiera organizátor. O bezpečnosť sa počas koncertu bude v celej Steel Arene starať viac ako 50 ochrankárov, ktorí budú tiež koordinovať návštevníkov. Čo sa týka zákazov, fanúšikovia majú zakázané fotografovať, nakrúcať a nahrávať celý koncert alebo akúkoľvek jeho časť. K samotnému Dylanovi sa nedostanú ani zástupcovia médií.

Za svoje nahrávky získal Bob Dylan ceny Grammy, Zlatý glóbus, Cenu akadémie, bol uvedený do Rock'n'rollovej siene slávy, či Nashville Songwriters Hall of Fame a Songwriters Hall of Fame. Dostal medailu za mier prezidenta Spojených štátov amerických. Časopis Rolling Stone zaradil Dylanovu skladbu Like A Rolling Stone na prvé miesto v zozname 500 najlepších skladieb všetkých čias. V zozname 500 najlepších albumov toho istého časopisu má desať svojich nahrávok, dva z nich v prvej desiatke. V roku 2011 ho tento prestížny americký magazín zaradil v zozname 100 najväčších umelcov všetkých čias na druhé miesto po Beatles.


Translated:
The legendary musician will be accompanied by a nearly 30-strong team. In the requirements, which got the organizer of the concert, there is nothing surprising. The Agency Vagaboond that this famous American brings to Košice, therefore decided to surprise the singer and his entire team. Available will have a billiards room in the concert hall.

Bob Dylan get their privacy scrupulously guarded since the beginning of musical career. The organizers are the real fans and know that its most popular activities include billiards. Therefore, it decided to prepare a special billiard room in Dylan's Steel arena. Bands tend to have a few hours of free time, test sound often goes to the hotel, you can enjoy a light dinner, and then conducted the show. As Bob Dylan, will be able to enjoy an active city look danger in the game of billiards, which are.

In the conditions that the Agency received, together with the Treaty, are the classic requirements, whether it concerns technical security necessary rooms (four-dressing room for Dylan, dressing room for a band room for management and separate production room), or diet throughout the expedition, which includes nearly 30 persons, whether or not the technical security of the concert menu. The Steel Arena will be busy, with a trailer truck tour three parking one less truck, delivery for 12 people and a passenger car. Dylan requires its own tuner of pianos, Yamaha C1 Baby Grand Piano, piane will play on, a bottle of high quality white wine, either Italian or French Burgundy, Pinot Grigio, six bottles of soda mineral water of San Pellegrino water and Evian.

"Dylanov team, including the singer-songwriter will have to choose from different types of meals, whether they pasta, salads, or require a lot of fleshy fruits like apples, pears, plums, raspberries, blackberries, strawberries and blueberries," confirms per organizujúcu agency Volodymyr Očovan. To drink they want a variety of soft drinks and the band just two bottles of quality red wine, a bottle of white wine and six bottles of beer. The interesting thing is that all the hot drinks should be served in paper cups. The whole team takes also carry a stock of on your next trip. Food orders from various restaurants, gathered by the organizer of the Kosice menu. About safety during the concert will be in the Steel Business to take care of more than 50 ochrankárov, who will also coordinate the visitors. With regard to the prohibitions, prohibited photograph, filming and recording all fans have a concert, or any part of it. The sheer reach Dylan's or representatives of the media.

For his recordings won Grammy Awards, a Golden Globe Award, the Bob Dylan of the Academy Award, has been inducted into the Rock 'n' Roll Hall of Fame, Nashville Songwriters Hall of Fame and the Songwriters Hall of Fame. He got a medal for peace, President of the United States of America. Rolling Stone magazine ranked the song Like A Rolling Stone Dylanovu to first place in the list of the 500 greatest songs of all time. In the list of the 500 best albums of the same magazine has ten of his recordings, two of them in the top ten. In 2011, this prestigious American magazine ranked him in the list of the 100 greatest artists of all time in second place after the Beatles.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun June 22nd, 2014, 03:10 GMT 
Titanium Member
User avatar

Joined: Fri January 21st, 2011, 19:55 GMT
Posts: 8397
Location: missin' The Mirror Girl
Getting Excited :D


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun June 22nd, 2014, 04:09 GMT 
Titanium Member
User avatar

Joined: Fri April 14th, 2006, 18:43 GMT
Posts: 5725
Hendricks in red - she has the hottest body on the planet
glad there is provision for wine backstage. slowww-vakkeiedd


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun June 22nd, 2014, 11:12 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Tue December 14th, 2010, 14:22 GMT
Posts: 43483
Location: Beneath the Southern X
Anyone awaiting this young one is bound to be disappointed. I don't get it - there are beautiful new photos of Bob.
https://www.flickr.com/photos/73723783@N05/14455278466/in/photolist-o2n5F5-o3Wn1T-nLE8wn-nLBX8x-nLBvwS-nLv5BL-nLkdie-nLgj7Q-o5naLe-nL2du3-o2SNeq-nKrmEj-o2JsWS-nZNgWo-o2wQon-o2yewh-nZygju-o2zRDr-nJVWez-o22Qjx-o2d3TS-o22Pki-nJRpq6-o2jY2r-nYyy97-nHXQgx-nHPSJ6-nHq2rA-nHoeoL-nZBK35-nH7Toe-nH7CoA-nZAZyK-nZvgj3-nH7Cww-nH8u82-nH7Eb1-nGWJ65-nZeM3b-nZ4vP4-nGSirH-nXhVAo-nZ3kfR-nGQPwP-nGR2WN-nZeKe3-nZ3k98-nZkq4i-nGR3Jm-nZkpK2/lightbox/


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun June 22nd, 2014, 11:32 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
Funny how they use such a young Bob on that billboard.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Sun June 22nd, 2014, 12:00 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
Apparently US Steel is the largest employer in Kosice. Steelin, steelin...

The new phase in the history of the Kosice Steelworks started on 24 November 2000 when the metallurgy production and commercial activities were sold to the leading American steel company The United States Steel Corporation.
http://www.usske.sk/corpinfo/hist-e.htm

Thus, Steel Arena.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon June 23rd, 2014, 17:09 GMT 
User avatar

Joined: Wed February 27th, 2013, 20:02 GMT
Posts: 112
I bought a ticket for what was at the time called "VIP státie", which I suppose was like a VIP standing area. Now it's called "VIP sedenie", which - as I understand - means "VIP seat": http://www.ticketportal.sk/performance.aspx?idp=650411

Does anybody know what is going on? Are there seats?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon June 23rd, 2014, 17:26 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
Kiga wrote:
I bought a ticket for what was at the time called "VIP státie", which I suppose was like a VIP standing area. Now it's called "VIP sedenie", which - as I understand - means "VIP seat": http://www.ticketportal.sk/performance.aspx?idp=650411

Does anybody know what is going on? Are there seats?

The ole bait and switch.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue June 24th, 2014, 09:16 GMT 
User avatar

Joined: Wed February 27th, 2013, 20:02 GMT
Posts: 112
I got an e-mail with answers, if anyone is interested:

Quote:
The sectors for standing were changed into seating. VIP standing was changed into VIP seating. The sectors for general seating and VIP seating will be separated. The seats themselves are not assigned to individual tickets. If you have a ticket for VIP seating, you can sit in any of the rows, which are close to the stage.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 09:25 GMT 
User avatar

Joined: Sat January 10th, 2009, 11:18 GMT
Posts: 1922
Location: Montségur
Still Go Barefoot wrote:
Kiga wrote:
I bought a ticket for what was at the time called "VIP státie", which I suppose was like a VIP standing area. Now it's called "VIP sedenie", which - as I understand - means "VIP seat": http://www.ticketportal.sk/performance.aspx?idp=650411

Does anybody know what is going on? Are there seats?

The ole bait and switch.


I'd call it bagain. I'd prefer be seated in front of the stage. I hope I'll find another ticket as I'm taking one more friend with me. Anyone has spare ticket for standing area?


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 09:39 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Tue December 14th, 2010, 14:22 GMT
Posts: 43483
Location: Beneath the Southern X
Kiga wrote:
I got an e-mail with answers, if anyone is interested:

Quote:
The sectors for standing were changed into seating. VIP standing was changed into VIP seating. The sectors for general seating and VIP seating will be separated. The seats themselves are not assigned to individual tickets. If you have a ticket for VIP seating, you can sit in any of the rows, which are close to the stage.


Hope you can get a good seat then.
Is it a large venue? Maybe they didn't sell enough GA tickets.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 21:05 GMT 
User avatar

Joined: Wed May 9th, 2007, 21:48 GMT
Posts: 27
Location: UK-Slovakia
Hello everyone.

I am living 30 km from Kosice and we are small group of BD fans here in Slovakia /Bob Dylan PO Fanklub at facebook/. we will be there. I spoke with people from agency, and they told me few funny things :

- Bob and band also required few toasters...which can made 4 toasts, not 2 only :D
- Bob also required into his suite-room 1 small wood, 1 small knife and 2 lemons :DD


so he like cut lemons by himself.
see you in Kosice folks and enjoy the show. also city center and Cathedral. its nice place. 2nd biggest city in Slovakia.

hall would has probably bad acoustic, because lot of steel.

roman


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 21:09 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Tue December 14th, 2010, 14:22 GMT
Posts: 43483
Location: Beneath the Southern X
So that's what he does during intermission.... cutting lemons.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 21:27 GMT 
User avatar

Joined: Wed February 27th, 2013, 20:02 GMT
Posts: 112
Johanna Parker wrote:
Is it a large venue? Maybe they didn't sell enough GA tickets.


You can see how many tickets are still left: http://www.ticketportal.sk/performance.aspx?idp=650411
It looks like the place might be half empty.

devy wrote:
I'd call it bagain. I'd prefer be seated in front of the stage.


I'd call it a pandemonium. I can already imagine my overweight self jumping over rows of chairs to get the best possible seat. I bought shoes today just for the running and jumping. I said goodbye to my family and friends, just in case.

See you there, bobcat61 :)


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 21:40 GMT 
User avatar

Joined: Mon November 1st, 2004, 16:36 GMT
Posts: 1255
Location: Cork / Ireland
Johanna Parker wrote:
So that's what he does during intermission.... cutting lemons.

He is going back "into his suite-room" during intermission?
Or maybe he takes the wood, knife and and lemons with him to the venue, singing to himself:
"Raspberry, strawberry, lemon and lime. What do I care?"

Anyway, thanks to bobcat61 for the info, hope you will see as great a show in the "2nd biggest city in Slovakia" as we saw here in the 2nd biggest city in the Republic of Ireland


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 21:44 GMT 
Titanium Member
User avatar

Joined: Fri January 21st, 2011, 19:55 GMT
Posts: 8397
Location: missin' The Mirror Girl
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 22:00 GMT 
Mercury Member
User avatar

Joined: Wed September 14th, 2011, 13:25 GMT
Posts: 12330
Location: Wherever I am welcome
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 22:05 GMT 
User avatar

Joined: Thu March 13th, 2014, 01:09 GMT
Posts: 1565
Location: London
bobcat61 wrote:
I spoke with people from agency, and they told me few funny things :

- Bob and band also required few toasters...which can made 4 toasts, not 2 only :D
- Bob also required into his suite-room 1 small wood, 1 small knife and 2 lemons :DD


so he like cut lemons by himself.Lemons & Toast!? :lol:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 22:09 GMT 
Titanium Member
User avatar

Joined: Fri January 21st, 2011, 19:55 GMT
Posts: 8397
Location: missin' The Mirror Girl
Image


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 22:21 GMT 
User avatar

Joined: Sun June 19th, 2011, 12:06 GMT
Posts: 1149
Location: Wirral , UK sometimes canada sometimes spain
2 days to go , but a fair chance someone could post an accurate setlist even now :wink:


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 22:40 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
bobcat61 wrote:
I spoke with people from agency, and they told me few funny things :

- Bob and band also required few toasters...which can made 4 toasts, not 2 only :D
- Bob also required into his suite-room 1 small wood, 1 small knife and 2 lemons :DDProbably the last time that agency does business with Dylan, Inc.

Bob might be getting ready to cover The Lemon Song.
I can hear Charlie now...
http://m.youtube.com/watch?v=taDziWqDo7o


Top
 Profile  
 
PostPosted: Wed June 25th, 2014, 23:31 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
Standing in the Doorway would fit.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu June 26th, 2014, 02:05 GMT 
Promethium Member
User avatar

Joined: Fri July 15th, 2011, 02:23 GMT
Posts: 24063
Thank you friends.
Quote:
27 Košice, Slovakia
live setlist: Magnolia (tweeting from https://twitter.com/BDsetlist)
attending: Magnolia, Kiga, stevieblooz


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu June 26th, 2014, 02:18 GMT 

Joined: Sat December 29th, 2007, 10:28 GMT
Posts: 92
I would like to know all traveler's adventures on the train going to Kosice......was going to go to this show but friends in Bratislava said NO.....even from the same country it's easy a 6-8 hour drive then back of course.....so. they will show up to Prague only 3 hours from there.....for all going rest up and get there safely......for Bob and the Band hope you flew because no highway between the two.......looking forward to your tales.....sleep well.M


Top
 Profile  
 
PostPosted: Thu June 26th, 2014, 12:38 GMT 
User avatar

Joined: Sat January 10th, 2009, 11:18 GMT
Posts: 1922
Location: Montségur
I'm gonna be there too. Can't wait!!!! So excited... I was hoping for surprise set lists, I wanted to be Rome'd but after Athens surprise I wanted the set lists to come back. Now I don't now what I desire...

Be it. I'll take everything. But please can someone ask Dylan to play "Shot Of Love"??? I'd love to get one... :))


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 170 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Next

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group